- Uke 44 er dårligste omsetningsuke så langt i år, og bare andre gang at vi er kommet under 100 millioner kroner i ukeomsetning, skriver Norges Råfisklag. Forrige gang laget var under 100 millioner var i uke 30, da kom fisk for 95 millioner kroner på land. Uke 44 i år viser foreløpig 73,5 millioner kroner, et tall som vil bli korrigert opp litt når all frystomsetninga er seddelført. Det er imidlertid ingen tvil om at dette blir foreløpig bunnrekord for i år.

Grunnen var dårlig vær med mye landligge for kystflåten, det ga også reduserte landinger for den havgående flåten. Ukeomsetninga på 73,5 millioner kroner var fordelt med 69,8 millioner kroner på norske båter, og 3,7 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter, i hovedsak fryst torsk fra to russiske båter.

Uke 43 ga langt høyere tall, med 180,3 millioner kroner totalt, fordelt med 152,1 millioner kroner på norske leveranser og 28,1 millioner kroner på utenlandske. Sammenlignet med uke 44 i fjor kom vi også langt dårligere ut, da havnet vi på 141,7 millioner kroner fordelt med 119,7 millioner kroner på norske og altså 22,0 millioner kroner på utenlandske leveranser.