Rederiet har gått ut med følgende pressemelding etter dagens tragiske hendelse:

"Hovden Senior AS kan bekrefte at det har vært en ulykke ombord i selskapets fartøy, MS Hovden Viking i dag 02.02.2021. Hendelsen fant sted under fiske utenfor kysten av Troms. En person er dessverre omkommet som følge av hendelsen. Pårørende er varslet.

Politiet, Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet. Det forventes at hendelsesforløpet blir undersøkt nærmere. Det er således ikke aktuelt for rederiet å gi ytterlige kommentar om ulykken på dette tidspunkt.

Selskapet er i dag i stor sorg. Våre tanker går først og fremst til de pårørende og mannskapet ombord. Selskapet henstiller på det sterkeste om at de pårørende og mannskapet får ro i den nærmeste tiden."