Torsdag ble det kjent at den russiske atomisbryteren Taimyr må gå tilbake til havna i Murmansk, angivelig fordi den lekker radioaktiv kjøleveske, melder NRK.

Slike hendelser kan på sikt få følger for fiskerinæringen, mener fylkesordføreren i Finnmark, Runar Sjåstad.

– Hver episode knyttet opp til denne atomaktiviteten er selvfølgelig negativ på mange måter, mener han.

- Alvorlig situasjon

Ifølge myndighetene i Russland skal atomisbryteren Taimyr ikke utgjøre fare for mannskap eller miljø, mens Bellona mener situasjonen sannsynligvis er mer alvorlig.

Den russiske atomflåten karateriserer lekkasjen fra en atomisbryter i Karahavet som null i alvorlighetsgrad, på en skala fra en til sju.

Sjåstad understreker at han ikke frykter enkeltepisoder, men mener flere ulykker på sikt kan få alvorlige konsekvenser.

– Hvis det skulle bli flere negative episoder, så er det klart at markedet kan reagere, sier Sjåstad.

Ikke bekymret

Men tallenes tale viser heller liten grunn til bekymring. I april har Norge eksportert torsk for totalt 893 millioner kroner, en økning på 10 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Leder i Norges Fiskarlag leder Reidar Nilsen mister ikke nattesøvnen av Taimyr, men frykter mer en utvikling der flytende atomkraftverk trafikkerer Barentshavet.

– At de nå skal bygge flytende atomkraftverk er en utvikling som vi ikke liker, men er ikke bekymret per dags dato, sier Nilsen.