Letebrønnen på Norvarg-prospektet der selskapet har en eierandel på 20 prosent, er ikke boret ferdig. Men de foreløpige brønndataene antyder at det er gass på tre ulike nivåer i brønnen. Men foreløpig er det for tidlig å si noe om gassen er produserbar. Likevel har funnet sørget for høy stemning for det nordnorske oljeselskapet.

Gassområde

Leiteboringen på Nordvarg-prosjektet hvor Total er operatør, er North Energys første prosjekt i Barentshavet. Samtidig er brønnen en av de østligste som noen sinne er boret.

Området er først og fremst definert som et gassområde - ut fra de foreløpige undersøkelsene som er gjort.

Administrerende direktør Eirik Karlstrøm tror likevel det er store muligheter for også å finne olje på feltet - som han beskriver som et svært spennende område..

20 lisenser

North Energy har så langt fire lisenser i Barentshavet og blir dermed en sentral aktør i disse farvann de kommende årene.

I tillegg fikk de nylig en lisens i siste tildelingsrunde utenfor Nordland som gjør at selskapet til sammen er medeier i 20 lisenser.