Nordland fylkeskommune har bevilget 400.000 til prosjektet Kamskjell på Helgeland.

I samarbeid med lokale mottaksstasjoner skal det utvikles fangst, mellomlagring og salg av kamskjell og eventuelt andre skjellressurser. Derfor bevilger Nordland fylkeskommune Kystinkubatoren AS et tilskudd på 400.000, til gjennomføring av prosjektet Kamskjell på Hegeland. Det er fylkesrådets intensjon å støtte prosjektet også i 2013 og 2014, skriver Brønnøysunds Avis.

- Prosjektet skal vise om det er grunnlag for å etablere en kamskjellnæring på Helgeland, og anvise hvordan dette best kan organiseres, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen til avisen. I vedtaket heter det blant annet at det i mange år har denne næringen hatt sitt tyngdepunkt i Trøndelag, hvor om lag 40 personer er sysselsatt i fangst, pakking og salg. Det er ønskelig å bygge opp fangst og distribusjonssystem for kamskjell også i Nordland. Det vil være en fordel å kunne nytte eksisterende mottaksanlegg til pakking. Det planlegges å pakke skjell på Sømna og på Sleneset i Lurøy kommune.