I løpet av uke 27 ble det levert 78 tonn kongekrabbe til verdi 25,3 millioner kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Det er en nedgang fra 85 tonn/ 26 millioner kroner uken før. Av totalen er 72 tonn tatt av 195 båter i det kvoteregulerte fisket, videre er 6 tonn tatt i det uregulerte fisket av 45 båter. For all fangst av kongekrabbe fordeler fangsten seg geografisk med 25 tonn fanget i Varangerfjorden, 14 tonn i Laksefjorden, 14 tonn i Tanafjorden, 12 tonn i Porsangerfjorden, 8 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord. Kvanta under 2 tonn i resterende fangstfelt.

Omsetningen av ferskreke i uke 27 utgjorde 26 tonn til verdi 2,3 millioner kroner. En nedgang fra 36 tonn/ 3,1 millioner kroner uken før. Størst kvantum er tatt i Varangerfjorden med 13,6 tonn av totalen og 5 tonn i Kvænangen. Kvanta under 1,5 tonn i resterende fangstfelt.