- Tendensen i de senere år har vært at kvotene for steinkobbe og havert ikke er blitt tatt. Fylkesrådet anmodet derfor i fjor høst regjeringen om å øke satsene for kompensasjon, som tiltak for at kvotene igjen blir utnyttet fullt ut. Vi er veldig glad for at regjeringen nå har valgt å øke satsene, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF) til Nordland fylkeskommunes nettsider.

Kompensasjon for felling av sel har i de senere år vært endret flere ganger. Kompensasjonen var i fjor på 250 kroner per sel, og er i år øket til 400 kroner for steinkobbe og 700 kroner for havert.

- Den politikk som i dag utøves med hensyn til kystsel mener jeg er en «føre var»-politikk, som både sikrer en levedyktig bestand av kystsel og samtidig ivaretar blant annet fiskeri- og havbruksnæringens interesser, sier Knutsen.