Sjømat Norge og Fiskarlaget har i møte med flere sentrale stortingspolitikere i Arbeiderpartiet i dag gjentatt at de pågående forhandlingene med Storbritannia er en sjelden mulighet man har for å sikre mer bearbeiding i Norge. Dette skriver de to organisasjonene i en felles pressemelding.

– Rundt om i Europa sørger bearbeiding av norsk sjømat for omtrent 30 000 arbeidsplasser. Vil politikerne ha mer bearbeiding i Norge så må sjømaten prioriteres i forhandlingene. Prioriterer vi sjømat i forhandlingene har vi mulighet til å få skape flere arbeidsplasser her hjemme, sier Otto Gregussen, generalsekretær i Norsk Fiskarlag.

I forhandlingene med Storbritannia krever britene reduksjon i importbeskyttelsen på landbruksprodukt til Norge, som et motsvar på norske krav om reduksjon i toll på fisk og bearbeidede fiskeprodukter fra Norge.

Toll og markedsadgang avgjørende

Storbritannia er vår femte største sjømatkunde, og tok imot fisk for 6,4 milliarder kroner i fjor.

Aina Valland. Foto: Sjømat Norge

– Det er ikke vi som setter landbruk og fiskeri mot hverandre, men det er det landene som forhandler som gjør. Vi ønsker et sterkt landbruk i Norge, men det må være andre måter å lykkes med den ambisjonen enn å hindre sjømaten, sier Aina Valland, direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge.

Møtet med Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter er et ledd i flere møter Sjømat Norge og Fiskarlaget har hatt med sentrale politikere for å understreke sjømatnæringens forventinger til forhandlingene.

Vil gi mer bearbeiding i Norge

– Både fiskerne og landindustrien er gjensidig avhengig av en robust landindustri.

Bedre markedsadgang for norsk sjømat vil kunne gi både økt bearbeiding og verdiskapning i Norge. I dag begrenses muligheten for bearbeiding av sjømat i Norge på grunn av høye tollmurer til EU. For å sikre at norsk sjømat kan skape flere arbeidsplasser i Norge, og ikke i Polen bør vi derfor gripe denne muligheten med begge hender, sier Gregussen.

– Det har vært et uttalt mål fra både politikere og sjømaten at man ønsker mer bearbeiding i Norge. Nå har vi sagt at tiden er inne for å vise at man vil gjøre alvor av det man har sagt. Vi opplever at vi blir lyttet til. Så får det videre være opp til politikerne å finne ut hvordan de skal sikre landbruket, sier Valland.