Fiskeridirektørens besluttning om å stoppe fisket på maksimalkvotetillegget for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere i fisket etter blåkveite nord for 62°N har virkning fra og med 13. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte fartøykvoter.

Ifølge Fiskeridirektoratets ukesoversikt var det i løpet av uke 49 landet til sammen 142 tonn blåkveite, der trålflåten sto for 132 tonn, konvensjonelle havfiskefartøy for 7 tonn, og kystflåten for 4.

Det står nå igjen 520 tonn av havfiskeflåtens blåkveitekvantum, mens kyst står igjen med 260 tonn ufisket blåkveite.