Det er NRK som melder om uttestingen av et helt nytt system. I dag kan det ta opp mot en og en halv time før nødsignaler kommer fram til nødsentralene. Det nye systemet skal gjøre tiden langt kortere.