Råfisklagets omsetning i uke 16 nådde 143,9 mill kroner, mot 176,6 mill kroner tilsvarende uke i fjor. Av årets omsetning kom 28,8 mill kroner etter leveranser av fryst fisk fra 9 russiske fartøy, en autoliner og 8 trålere. Kvantumet fra de russiske båtene bestod av 3.400 tonn torsk, hvorav 2 av trålerne hadde totalt 900 tonn filet (omr. rund), 450 tonn hyse og 340 tonn sei, melder Råfisklaget på sine nettsider.

Omsetningen for norske båter summerte seg til 115,0 mill kroner, herav var 89,5 mill kroner etter leveranser av fersk fisk m.v., mens omsetningen av fryst fisk utgjorde 25,5 mill kroner. Torsken passerte også denne gang 10.000 tonn, nærmere bestemt 10.600 tonn, til verdi 79,1 mill kroner. Av dette utgjorde leveranser av fersk torsk 9.400 tonn og verdi 68,2 mill kroner. Øvrig fordeling av omsetningen på fersk og fryst i uke 16 framgår av tabellen nedenfor.

Omsetningen av torsk levert fersk var fordelt med 3.200 tonn til kjøpere i Vest-Finnmark, 2.100 tonn i Lofoten, 1.500 tonn i Øst-Finnmark og det samme i Troms, 800 tonn i Vesterålen, vel 200 tonn i området Helgeland-Nordmøre, og 100 tonn levert i Murmansk. Stadig mindre andel av landingene i Lofoten, mens halvparten av kvantumet nå var levert i Finnmark. Leveransene i Lofoten er redusert fra 7.000 tonn i uke 14 til 2.000 tonn i uke 16, mens leveransene i Finnmark har holdt seg mer stabilt, med en topp på 5.600 tonn i uke 15, og hver av ukene med dobbelt så høyt kvantum i vest som i øst.

Totalt er det omsatt fisk og annen sjømat for totalt 2,7 milliarder kroner gjennom Råfisklaget så langt i år