Det er en økning på 833 millioner kroner eller 38 prosent sammenlignet med april i fjor, og en rekord for april måned.

Hittil i år er det eksportert laks for 11,1 milliarder kroner som er en økning på 2,3 milliard kroner eller 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere eksportpris er årsaken til økningen. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 42,01 kroner mot 29,58 kroner i april 2012. Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 53 millioner kroner i april måned, til en samlet verdi av 194 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 675 millioner kroner, som er en økning på 131 millioner kroner i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.