Daniel A. Øien

Dermed slutter Kommisjonen seg til de i alt 17 landene som ønsker å være med på å utvikle en felles plattform for å finne løsninger for bærekraftig bruk av havets ressurser og teknologiutvikling, samtidig som hensynet til det marine miljøet ivaretas.

Det er Norge, representert ved Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), som har tatt initiativ til JPI Oceans. Det er også Norge som koordinerer arbeidet, sammen med Spania og Belgia. Visjonen er den samme som satsningens fulle navn − Healthy and Productive Seas and Oceans, heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet.