Nærings- og fiskeridepartementet har derfor bestemt seg for å utvide mottaksordningen for søppel som plukkes opp av fiskebåter. Årsaken er svært stor pågang og alt for mye søppel i havet, skriver Fiskebåt.

Gratis levering

«Fishing for Litter» er et prosjekt hvor eierløst avfall som fiskere får opp under fiske kan leveres gratis til egnede mottaksanlegg for behandling i land, og gjenvinnes så langt mulig.

Nå utvider regjeringen ordningen til også å gjelde Karmøy havn. Fra før av har fiskerne kunne levere i Tromsø, Ålesund og Egersund.

28 fartøy deltar

Ordningen startet opp i fjor og drives i regi av Miljødirektoratet. I alt 28 havgående fartøy deltar, og flere står i kø for å få bli med. Avfall som kan gjenvinnes går til Nofir for gjenvinning.

- Dette er et eksempel på et svært vellykket prosjekt der fiskefartøy på frivillig basis bidrar til å levere søppel de får i redskap når de fisker. Forsøpling av verdens hav er et stort globalt problem der flere må ta ansvar. Norske fiskere går foran med et godt eksempel, sier Sandberg.