Ole Morten Vassdal representerer HAFS Fiskarlag og var tirsdag ikke fysisk til stede under årsmøtet siden hans arbeidsplan ikke klaffet med årsmøtedatoen.

- Imidlertid kunne den nye lederen følge årsmøtet på digitalløsningen Teams, siden Vassdal på formiddagen kom inn til Honningsvåg for å levere fangst, rapporterer Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Avtroppende leder i fylkeslaget fremhevet i sin åpningstale til årsmøtet at det bør være mannskapsmedlemmer i landsstyret.

- Slik vil organisasjonen få en større legitimitet og derav også større oppslutning i hele Norges Fiskarlag, sa Jarl Magne Silden.

Det synes med dette som at valgnemnda og årsmøtet kjapt har kunnet følge opp denne oppfordringen ved at de selv har valgt et mannskapsmedlem i organisasjonen til ny leder i eget lag.

Ole Morten Vassdal er for øvrig vararepresentant til Landsstyret i denne perioden og deltok i september under styremøtet på vegne av Sogn og Fjordane Fiskarlag, der også bildet som illustrerer saken er tatt.

Avtroppende leder Jarl Magne Silden har nådd maksimal funksjonstid i sitt verv på 12 år. Hans kompetanse og erfaring er imidlertid fremdeles ønsket i fylkeslaget og han takket ja til å fortsette i styret.

Det nye styret har etter årsmøtet følgende sammensetning:

  • Leder Ole Morten Vassdal, HAFS Fiskarlag

  • Nestleder Kristian Korneliussen, Flora Fiskarlag

Styremedlemmer:

  • Geir Magne Røys, Bremanger Fiskarlag

  • Erik Gåsvær, HAFS Fiskarlag

  • Jarl Magne Silden, Nordfjord Fiskarlag

  • Terje Hoddevik, Nordfjord Fiskarlag (ikke på valg i år)

Sogn og Fjordane Fiskarlag har representanter fra fire av sine fem lokallag i det nye styret.

Laget har over tid arbeidet for å effektivisere driften i organisasjonen og har nå «bare» fem lokallag.