Avgjørelsen om å om å droppe anken er tatt i samarbeid med advokater og norske myndigheter, skriver Fiskebåt i en pressemelding.

- Saken har pågått lenge og har vært og er en stor belastning for både mannskapet og rederiet. Vi har derfor valgt ikke å gå vidare med saken i det russiske rettssystemet. Dette er ingen aksept for avgjørelsen, men vi har fått klare råd fra advokatene om at det vil være vanskelig å nå fram med saken i retten, sier Olav Remøy.

Siden 10. mai

Reketråleren Remøy ble tatt i arrest av russisk kystvakt 10. mai i år, som følge av at Fiskeridirektoratet hadde gjort en feil ved utfylling av et lisensskjema til russiske myndigheter. Fartøyet fisket på ei norsk kvote i russisk sone, og rapporterte daglig fangstene til norske og russiske myndigheter, slik reglene krever.

Etter at norske myndigheter garanterte for et kausjonskrav på 90 millioner norske kroner fikk Remøy forlate Murmansk. Mannskap og båt hadde da ligget tre uker i arrest i Murmansk.

Saken har deretter vært oppe for russisk rett fem gangar.

Dialog

Remøy Havfiske vil nå gå i dialog med norske myndigheter for å avklare hvordan dommen skal følges opp videre.

- Vi har havnet i denne situasjonen på grunn av en feil som Fiskeridirektoratet har gjort. Vi tar det derfor for gitt at norske myndigheter også tar ansvaret og ordner opp, slik at mannskap og rederi får kompensert for tapet vi har hatt som følge av denne saken, sier Remøy.

Ifølge dommen fra russisk rett er Remøy Havfiske ilagt en bot på 5,4 millioner norske kroner og skipperen er ilagt en bot på 2,7 millioner norske kroner.