Landsstyret i Norges Fiskarlag støtter seg på at Landsmøtet to ganger har gjort vedtak om strukturering under 11 meter og har vedtatt å gå for et moderat kvotetak for flåtegruppen under 11 meter avgrenset innenfor kombinasjonen 2+2 kvoter.

Under landsstyremøtet sist uke, ble det fastholdt at det ved to anledninger blitt gjort vedtak i Norges Fiskarlags landsmøte om å åpne for moderat mulighet til å sette flere kvoter på fartøy under 11 meter.

Landsstyret var i sin behandling tydelig på at vedtektene peker på at Landsmøtets vedtak skal være førende for både Landsstyret og medlemslagene.

-Det var en god debatt i Landsstyret og en tydelighet blant styremedlemmene at Landsstyret faktisk må gå foran og være tydelig i sine vedtak når Landsmøtet ikke bare en, men to ganger har gjort vedtak i saken, framholdt leder Kjell Ingebrigtsen etter møtet.