Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at de nylig har vedtatt et forelegg på 200.000 kroner utstedt av Sysselmannen på Svalbard for ulovlig bunntråling i Søraust-Svalbard naturreservat. Hendelsen skjedde under et ordinært prøvefiske for halvannet år siden.

- Det er ingen unnskyldning, selv om formålet var det aller beste. Vi legger oss flate og har allerede vedtatt forelegget. Dette er noe vi tar lærdom av og vi har skjerpet rutinene for å unngå at noe lignende skal skje igjen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

I november 2016 var tråleren «Hermes», innleid av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste (den gang Overvåkingstjenesten for fiskefelt) og tok prøver på ulike fiskefelt i Barentshavet. Slike tokt gjennomføres hele året med innleide fartøy. Hensikten er å finne ut om fangstsammensettingen gir grunnlag for å åpne eller stenge fiskefelt, noe vi gjør for å beskytte ungfisk mot å bli fisket før den har nådd «fiskemoden» alder, eller for å unngå bifangst av sårbare arter.

Den 11. november 2016 gikk «Hermes» inn i det omtalte naturreservatet for å ta prøvehal med bunntrål for å etterprøve om fangstene tatt på snurrevad i området kunne være slik fangstrapportene sa.

Området er et naturreservat sør for Edgeøya der fiske normalt er tillatt, men ikke med bunntrål. I områder regulert av havressurslova kan Fiskeridirektoratet utføre prøvefiske med bunntrål – også der det i utgangspunktet er forbud mot bunntrål – fordi det gir best kunnskap om hvilke områder som skal åpnes eller stenges for kommersielt fiske.

Etter at prøvefisket var gjennomført ble «Hermes» kontaktet av et av Kystvaktens skip som var i nærheten, og konfrontert med at «Hermes» hadde fisket med bunntrål i et område regulert av svalbardmiljøloven, som ikke åpner for å bruke bunntrål på samme grunnlag som havressurslova.

Foruten at Fiskeridirektoratet, som ansvarlig for forsøksfisket, har fått og vedtatt et forelegg på 200 000 kroner, har toktlederen, som er inspektør i direktoratet, fått et forelegg på 30 000 kroner.

Fartøyet fisker på egen kvote og verdien av prøvefangsten må da inndras fra fartøyeieren, i dette tilfellet Hermes AS. Rederiet har derfor fått inndratt fangstverdien på 307 800 kroner.

Seksjonssjefen for Sjøtjenesten ble også anmeldt, men denne saken ble henlagt, fremgår det av pressemeldingen fra direktoratet.