I tillegg til de store mengdene pukkellaks som denne sommeren er tatt i havet, hentes det nå ut tonnevis av laks fra laksetrappene.

NRK rapporterer at det bare fra ett enkelt vassdrag, Vestre Jakobselv, ble tatt ut 3 600 pukkellaks på bare ei uke.

Uttaket er gjort i regi av Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening, der flere titalls medlemmer har stilt opp for å håve og slakte ut pukkellaks fra laksetrappa.

– Vi stenger den i øvre enden, så fylles den opp med fisk. Så stenger vi i hver ende så vannivået går ned, slik at fisken bli fanget i hver kum. Også håver vi opp fisken rett og slett, sier leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening, Vidar Isaksen til NRK.

Denne metoden gjør det mulig å sortere ut den uønskede laksen, og la atlanterhavslaksen som naturlig hører til i vassdraget passere videre.

– Det er utrolig effektivt. Vi får fjernet all fisk fra hver kum.

Pukkellaksen går til både menneskemat, dyrefór og agn.

Rune Muladal er daglig leder for selskapet naturtjenester i nord, som følger opp arbeidet i flere vassdrag. Han betegner pukkellaksen som svært levedyktig og robust, og mener det som nå skjer ikke bør komme overraskende på noen. Han tror det kan bli tatt ut 10 000 pukkelaks i Vestre Jakobselv alene denne sommeren. Og det er viktig at det gjøres en innsats i så mange vassdrag som mulig.

– Forvaltningen må tenke nytt og konstruktivt i forhold til hvordan man skal håndtere disse mengdene. Den enorme innsatsen som nå gjøres i Finnmark vil kunne redusere mengden pukkellaks lengre sørover i Norge i framtiden. Det er en kollektiv innsats i elvene i Finnmark som kommer lakseelver sørover til gode, sier Muladal til NRK.

Laksetrappene er effektive fiskefeller. Foto: David Godin