Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå steg fangstene i omtrent alle fylkene som er med i fisket, med ett unntak.

Unntaket er Finnmark hvor nedgangen var på åtte prosent, men likevel er Norges største fylke også Norge største innen sjølaksefiske. Selv med nedgang tok fiskere i Finnmark hele 40 prosent av all laksen i sjølaksefisket i landet, eller 122 tonn i landet fangst.

Gjennomsnittvekta på laksen var noe over fire kilo. Fangstene av rømt oppdrettslaks anslås til halverte, melder kyst.no.