Listene under viser påmeldte til fisket etter makrellstørje i 2019 for fartøy som fisker med not eller line. Fartøyene er listet opp i tilfeldig rekkefølge, og numrene er satt inn kun for å ha oversikt over antall påmeldte.

Fartøy som ønsker å delta i fisket med line

RegistreringsmerkeNavn på fartøyStørste lengde
1M-128-SMFiskebank I29,92
2M-1-SMKardinal6,79
3N-161-VVMaja 217,25
4SF-25-SRosøy10,62
5Ø-123-HAnn Sofie14,96
6H-109-AVTabben8,9
7M-25-SMOrholm8,95

Fartøy under 40 meter som ønsker å delta i fisket med not

RegistreringsmerkeNavn på fartøyStørste lengde
1ST-18-FEdna Synnøve23,99
2SF-246-AHillersøy36,34
3M-70-AVTojako27,49
4SF-12-FBluefin34,79
5SF-1-GVibeke Helene27,3
6M-58-AVOrfjord34,85
7SF-50-GVestbris30,0
8SF-1-AVesterhav38,55
9SF-3-AAlbacore26,13

Fartøy over 40 meter som ønsker å delta i fisket med not

RegistreringsmerkeNavn på fartøyStørste lengde
1SF-2-SHovden Viking46,0
2H-2-AVRadek53,55
3R-333-KSalvøy41,1
4H-1-BNBrennholm75,40
5H-87-AVBirkeland68,8
6H-74-AVTalbor64,0
7H-175-BBømmelbas61,54
8H-140-BElisabeth60,9