Organisasjonene har sendt ut en felles pressemelding.

Kystverket ga 10. september endelig klarsignal for å skyte seismikk i Andfjorden utenfor Andøya i Vesterålen. Det er Norges geologiske undersøkelse (NGU) som står bak den planlagte seismikkskytingen, som starter i dag. Seismikkskytingen skulle etter planen egentlig foregå i fjor, men ble utsatt på bakgrunn av protester fra lokalbefolkningnen og Andøy Fiskarlag.

- På tross av sterke protester fra både miljøbevegelsen og de lokale fiskerne, har Kystverket gitt NGU tillatelse til å skyte seismikk utenfor Vesterålen. Dette er en krenkelse av fiskernes rett til å høste av havets ressurser, sier Bente Kristine Lorentzen, leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Havforskningsinstituttet har påvist at lydbølgene fra seismikk dreper larver og yngel i umiddelbar nærhet til lydkanonene og skremmer voksen fisk i en radius på opp til 33 kilometer fra der det skytes. Fiskerne på Andøya er blant dem som ble hardest rammet av Oljedirektoratet sin seismikkskyting fra 2007-2009. I etterkant ble det rapportert om en betydelig nedgang i fisket i området. Andøy Fiskarlag klaget på vedtaket, men har ikke fått gehør fra verken Kystverket eller fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Elisabeth Aspaker har blankt avfeid fiskernes bekymring for fangsten og eget levebrød. Det er skammelig at fiskeriministeren stenger ørene for fiskernes protester og ikke taler deres sak i kampen for retten til å høste av havet, sier Ingrid Skjoldvær, fagrådgiver i Bellona.

Formålet med undersøkelsene er å undersøke mulig dypforvitring av grunnfjell, som kan være tilfellet på Utsirahøyden. Prosjektet er delfinansiert av Oljedirektoratet og fem oljeselskaper. Også i fjor ønsket NGU å skyte seismikk i Andfjorden og utenfor Senja.

- Andfjorden er ikke åpnet for oljevirksomhet, og er heller ikke del av en åpningsprosess. Likevel vil seismikken eies av oljeselskapene og Oljedirektoratet, og vil kunne fortelle om det er indikasjon for olje og gass i området, sier Martha Revheim, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonene følger seismikkskytingen tett og har tatt initiativ til to ulike markeringer i løpet av helga. Fredag kveld vil det bli arrangert vardebrenning på moloen på Andenes og lørdag vil det være en støttemarkering på torget.