- Fiskeridirektoratets nye oppsynsfartøy Rind gjør det mulig for Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste å gjennomføre effektive tokt, og under kontroll i Finnmark i april og begynnelsen av mai ble flere ulovlige forhold avdekket, skriver Fiskeridirektoratet.

Under toktet fant de blant annet følgende feil:

  • Flesteparten av de kontrollerte kongekrabbeteinene hadde ikke montert påkrevde fluktåpninger, noe som har ført til flere beslag og anmeldelser.

  • Bruk som er innmeldt til Kystvaktsentralen blir ofte ikke utmeldt igjen når de blir dratt opp. Redskapene blir dermed stående registrert hos Kystvaktsentralen i lang tid som aktive redskaper og opptar dermed tilsynelatende plass for andre fiskere som vil benytte feltene.

  • På Varangerfjorden er mangelfull merking av vakene (blåsene) på liner, garn og teiner et problem. Redskaper som er satt på reketrålfeltene uten innmelding, lys og merking kan bli dratt av gårde under reketråling slik at eierne ikke finner dem igjen. Disse kan dermed bli stående å fiske i sjøen og drive skjult beskatning, såkalt spøkelsesfiske, i lang tid.

Viktig med tilstedeværelse

- Vi ser at det er viktig med tilstedeværelse på fiskefeltene med bakgrunn i antall ulovlige forhold som er avdekket. Det dreier seg om hendelser hvor fisk blir fangstet og levert fra ett fartøy og seddelført på ett annet fartøy, det oppgis feil høvedsmann om bord på fartøy, videre har vi registrert manglende føring av sluttsedler før fartøy forlater mottaksstedet. I samarbeid med Tolletaten har vi også avdekket og anmeldt utenlandske turister for fiske med faststående redskaper, sier toktleder og førsteinspektør Trond Bakken i Sjøtjenesten

Umerket bruk og teiner uten fluktåpninger blir beslaglagt og anmeldt. Dårlig og mangelfull merking betyr advarsler, og de som kan identifiseres blir kontaktet og får beskjed om å rette opp forholdene.

Hyppigere kontroller

Med bakgrunn i kontrollresultatene fra Finnmark vil Fiskeridirektoratet prioritere hyppigere kontroller i dette området framover

- Vi vil se på hvordan vi kan øke vår tilstedeværelse lengst nord og øst i landet når vi får på plass ytterlige et nytt fartøy i løpet av sommeren, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.