Ifølge FiskeribladetFiskaren, er det nemlig avdekket en rekke små driftsordninger blant fritidsfiskerne som ikke tåler dagens lys. Barn helt ned i åtteårs-alderen dras inn i fritidsfisket - når far skal få kvoteregnskapet til å gå opp.

Lukrativt

Hver person har lov til å fiske inntil 1.000 kilo rund torsk innenfor fritidsfiskeordningen. Med en eventyrlig torsketilgang, har det for mange vært vanskelig å stoppe i tide. Dermed er levert fangst blitt registrert på forskjellige familiemedlemmer. Og det kan fort bli mye ekstrapenger til familiebudsjettet. 3.000 kilo torsk blir fort 40-50.000 kroner for den rette størrelsen.

Fiskeridirektoratet tror ifølge avisa at de eksemplene som er avdekket, bare er toppen av isfjellet.