– Vi er takknemlig for at Stortinget gjennom denne satsingen viser hvor viktig frivilligheten er for samfunnssikkerheten både lokalt og nasjonalt i dag og i framtiden, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet i en pressemelding.

Oppretter utvalg for totalberedskap

Stortinget vedtok en nasjonal langtidsplan for beredskap, som skal se beredskapsressursene regionalt og nasjonalt i sammenheng. Det blir dessuten opprettet et fast totalberedskapsutvalg med representanter fra beredskapsmyndighetene, organisasjoner og næringsliv. Utvalget skal sikre koordinert ledelse av beredskapsressursene, og helhetlige og koordinerte trusselvurderinger.

– De frivillige beredskapsorganisasjonene har lokalkunnskap, kommer raskt på plass og har god redningsfaglig kompetanse. For at vi skal kunne bidra på best mulig måte er vi avhengig av sømløs samhandling med de offentlige ressursene. Vi mener at totalberedskapsutvalget vil bidra inn her, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Nødnett, utstyr og trening

Stortinget vedtok også flere andre tiltak for å samordne beredskapen i Norge, og styrke den frivillige beredskapen. Regjeringen er blant annet bedt om å sikre at frivillige organisasjoner får dekket utgifter til abonnementskostander på nødnett-terminaler og at støtten til utstyr og trening økes. Stortinget ber også regjeringen sikre at frivillige organisasjoner inkluderes i beredskapsplanene til kommuner, statsforvalter og politi.