Det er klart etter at et enstemmig Moskenes kommunestyre i går kveld sa ja til å spørre innbyggerne om råd. Et mindretall ville ha folkeavstemninga samtidig med kommunevalget til høsten, men ble nedstemt, skriver Lofotposten.

Få saker har vakt mer engasjement enn spørsmålet om å opprette Lofotodden nasjonalpark på 109 kvadratkilometer på Moskenesøya. Det meste i Moskenes kommune, samt område på øya som hører til Flakstad kommune. Kommunen med 1108 innbyggere har et areal på totalt 119 kvadratkilometer.

I høst overleverte nasjonalparkmotstander Bjørn Eirik Larsen 400 underskrifter som krevde folkeavstemning for eller mot opprettelsen av nasjonalparken. Torsdag sa et enstemmig kommunestyre ja til kravet. For to uker siden sa Nordland fylkesting nei til nasjonalpark, med begrunnelse at prosjektet er for dårlig belyst og mangler lokal forankring. Til våren får de i hvert fall svar på det siste.

– Folkeavstemninga blir rådgivende. Det som blir viktig nå i forkant er å få plass korrekt informasjon, konkluderte ordfører Lillian Rasmussen etter kommunestyrebehandlinga.

Folkeavstemninga vil koste kommunen cirka 40.000 kroner, i følge avisen.