Søndag gikk Utenriksdepartementet ut med en anbefaling til nordmenn om ikke å reise til Russland. Fiskebåt oppfordrer medlemmene sine derfor også å avslutte fangst innenfor russisk økonomisk sone.

- Etter vårt syn er det økt risiko for at norske fartøy kan møte problemer ved fiske i russisk sone, og at det kan bli vanskeligere g for utenrikstjenesten å hjelpe i slike situasjoner nå enn tidligere. Fiskebåt anbefaler derfor at norske fartøy unngår å fiske i russisk økonomisk sone, skriver administrerende direktør Audun Maråk til medlemmene i fiskeriorganisasjonen.

Fiskebåt kjenner imidlertid ikke til at det i dag er norske fiskefartøy som er i russisk sone. De framholder at den gjensidige sonetilgangen som er avtalt mellom Norge og Russland er fortsatt er gjeldende. det er ikke kommet noen meldinger om at noen av partene har tenkt å endre fiskerisamarbeidet. Men inn til videre mener de at norske fartøy bør holde seg unna.