Fiskeri- og kystdepartementet fastsatt det i sin reviderte forskrift for kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2011.

På grunn av reaksjoner fra næringen på reguleringen som var fastsatt ved nyttår, ble saken sendt på ny høring etter et møte mellom departementet og fiskerorganisasjonene. Den nye reguleringen er i hovedsak i tråd med reguleringsopplegget i 2010.

Med det nye reguleringsopplegget kan fartøy under 13 meter hjemmelslengde og 15 meter største lende, fiske etter makrell med garn eller snøre, også fiske garn-/snørekvoten med not.

Totalkvoten i kystfartøygruppa er 37 370 tonn i 2011.