- Fiskeflåten som dekkes i lønnsomhetsundersøkelsen hadde i 2015 totale driftsinntekter på 15,6 milliarder kroner. De totale driftskostnadene er beregnet til 12,7 milliarder kroner. Dette ga et samlet driftsresultat på 2,9 milliarder kroner. Ordinært resultat før skatt er beregnet til 1,7 milliard kroner, heter det i rapporten, som fortsetter:

- For 2014 ble samlet driftsresultat beregnet til 1,7 milliarder kroner, mens ordinært resultat før skatt ble beregnet til 0,6 milliarder kroner.

Det tar ett år å utarbeide lønnsomhetsundersøkelsen og det er følgelig ikke fjoråret som er undersøkt i denne omgang, men 2015.

Fiskeflåten som inngår i lønnsomhetsundersøkelsen består av 1 748 fartøy i 2014- undersøkelsen og 1 672 fartøy i 2015- undersøkelsen.