Norge eksporterte torskefisk, inkludert klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 10,3 milliarder kroner i 2012. Dette er 1,5 milliarder kroner mindre enn året før. Prisfall for torsken samt volumreduksjon for sei ligger bak reduksjonen.

– Fulle europeiske ferdigvarelager ga full stopp for prosessering av fisk i tredje kvartal, og salget av fryst hel torskefisk ble sterkt redusert. Da eksporten tok seg opp i fjerde kvartal, var prisen for fryst hel torsk rundt 30 prosent lavere enn året før, sier markedsanalytiker Ove Johansen i Norges sjømatråd.

Eksporten av fryst torskefisk ble redusert med 276,2 millioner kroner fra 2011 og endte på 3,4 milliarder kroner i 2012. Kina er den største mottakeren av fryst torskefisk, og eksporten hit ble redusert med 144 millioner, til 1,1 milliarder kroner i 2012.

Redusert klippfiskeksport

Det ble eksportert klippfisk for totalt 3,5 milliarder kroner i 2012, og det er en reduksjon på 312 millioner eller 8 prosent fra året før. Totalt ble det eksportert 91 172 tonn klippfisk, en nedgang på 6 424 tonn fra 2011.

Eksporten av klippfisk av torsk endte på 2 milliarder kroner, ned 90,3 millioner kroner fra 2011. Volumet økte med 7 prosent, mens prisen ble redusert med 11 prosent. Eksport av klippfisk av sei endte på 1,1 milliarder kroner, og det er 17 prosent mindre enn i 2011. Volumet gikk ned med 9 500 tonn til totalt 36 924 tonn. Gjennomsnittprisen økte i samme periode med 5 prosent. Brasil var største marked for klippfisk i 2012 med eksportverdi på 1,09 milliarder kroner, rett foran Portugal på 1,07 milliarder kroner.

Nedgang for saltfisk

Den totale saltfiskeksporten endte på 824 millioner kroner. Sammenlignet med 2011 er dette en reduksjon på 210 millioner kroner eller 20 prosent. Målt i volum gikk saltfiskeksporten ned med 3 857 tonn og endte på 22 399 tonn. Prisen gikk ned med 9 prosent sammenlignet med 2011.

For hel saltfisk av torsk endte eksporten på 712,8 millioner kroner, 196,9 millioner kroner under 2011. Portugal var største marked for saltfisk med 472,8 millioner kroner i eksportverdi, ned 147 millioner kroner fra 2011.

Reduksjon for tørrfisk

Det ble eksportert tørrfisk for 627,2 millioner kroner i 2012 og dette er en reduksjon på 60,4 millioner kroner eller 9 prosent fra 2011. Volumet gikk ned med 857 tonn og endte på 6 100 tonn i 2012. Det er i hovedsak tørrfisk av sei og hyse som reduseres.

Til hovedmarkedet Italia ble det totalt eksportert tørrfisk for 334 millioner kroner. Volumet til Italia ble 2 459 tonn, ned 156 tonn fra 2011. Til Nigeria, det nest største markedet, ble det eksportert tørrfisk for 171 millioner kroner. Dette er 32,3 millioner kroner lavere enn i 2011.

Mindre ferskfisk

Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter fra fiskeri for 1,54 milliarder kroner i 2012. Dette er en reduksjon på 147,5 millioner kroner fra 2011.

Fersk hel torsk økte i volum med 2 388 tonn til 24 032 tonn, mens en prisreduksjon på 11 prosent førte til et verdifall på 5 millioner til 536,5 millioner kroner.

Eksporten av ferske filetprodukter kom på 421 millioner kroner, mot 475,8 millioner kroner i 2011. For fersk torskefilet var det en prisreduksjon på 12 prosent i 2012.