Den islandske fiskeriministeren, Thorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sier at tilstanden til sildebestanden gir grunn til bekymring og ønsker mer forskning på denne bestanden, skriver sildelaget som refererer til fiskeforum.dk.

Holder igjen

For hvitfisk som torsk og hyse har den islandske havforskningen tilrådd en økning, men ministeren har valgt å holde de kvotene litt under anbefalingene fra forskerne.

Ministeren sier tilstanden til hvitfiskbestandene viser at fiskerireguleringene på Island har vært ansvarsfull de siste årene og at dette nå viser resultater.

- Må unngå katastrofe

- Det er viktig i internasjonal markedsføring av fisk å være i stand til å sertifisere ansvarsfulle fiskerier siden konsumentene er opptatt av dette og krever dette i større grad. Jeg vil også vektlegge viktigheten av forskning, ikke minst i lys av de potensielle forandringene i de marine områdene rundt Island, inkludert de som er resultat av klimaforandringer. Vi må gjøre alt i vår makt for å unngå katastrofer og vi må forstå disse forandringene og deres potensielle effekter, sier ministeren ifølge fiskerforum.dk.