Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener Riksrevisjonens fillerister den norske fiskeriforvaltningen.

Har oversett stortingets prinsipper

- Stortingsvedtatte prinsipper har ikke blitt fulgt. Politikken som har blitt ført har hatt negative konsekvenser for kystsamfunnene, selv om målet med politikken skulle være det motsatte. Kontroll over rettigheter har blitt konsentrert på stadig færre hender. Rekrutteringen har blitt svekket. Dette viser at alle de som har kjempet i motvind mot fiskeripolitikken har hatt rett, dessverre, sier Knag Fylkesnes i en pressemelding.

Han mener at rapporten avdekker en forvaltning som ikke gjør jobben sin.

- Riksrevisjonen konkluderer med at store reformer og endringer i politikken ikke har blitt skikkelig utredet og konsekvensutredet. Nå bør det gå en alarm i hele regjeringsapparatet, framholder SV-representanten.

- Må trekke kvotemeldingen

Knag Fylkesnes mener samtidig at det er et paradoks at Samtidig som Riksrevisjonen har levert rapport om dagens kvotesystem, sluttbehandler Stortinget nå forslag til ny kvotepolitikk der kritikken har haglet over manglende konsekvensutredning over sentrale forslag.

- Forslaget til ny kvotepolitikk må selvsagt nå trekkes. Riksrevisjonens konklusjoner er så knallharde og går direkte inn på mange av forslagene som ligger på bordet. Forslaget som ligger på bordet er jo en forsterking av den negative utviklingen som fiskeriforvaltningen nå får kritikk for, sier SV-representanten fra Troms.