- Fisket er delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 8. august. Fartøy kan delta i begge perioder, skriver Fiskeridirektoratet.

5 200 tonn i første periode

Det er i år avsatt 5 200 tonn til direktefiske etter blåkveite i første periode, og 2 200 tonn i andre periode. I tillegg er det avsatt 222 tonn til bifangst når direktefiske ikke er tillatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta i blåkveitefisket. Det er heller ikke et krav at eier selv er høvedsmann om bord i fartøyet under fisket.

- Vi minner om at fisket kan bli stoppet på kort varsel, dette vil være avhengig av deltakelse og værforhold.

Følg utviklingen i blåkveitefisket

Forskrift om regulering av blåkveite

Oppdatert: 19.05.2022