Fra 2010 var det lov å fiske med kilnot i sjølaksefisket kun mandag – onsdag 15. – 29. juli. Ytre Strøk er Lofoten, Vesterålen og kysten fra Steigen og sørover. Det betyr kun fire dager med kilnotfiske totalt.

- Overgrep

For indre strøk av Nordland, herunder Ofoten, Indre Salten og Indre Helgeland, kan det fiskes fra mandag – onsdag i perioden 15. – 29. juli. Her er det med andre ord snakk om seks dager.

- Dagens korte fisketid er et overgrep mot de som har hatt tradisjon for å drive med dette fisket, skriver Nordland Fylkes fiskarlag i en uttalelse.