– Man tilhører en meget eksklusiv klubb hvis man får oppleve å fange kveitelarver ute i naturen, sier forsker Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttet til NRK Nordland.

Fordi det knapt er funnet kveitelarver i havet hviler det et slør av mystikk over den hvite dypvannsfisken. Arten er utbredt på begge sider av Nord-Atlanteren, men totalt sett er det bare funnet 57 kveitelarver i verden.

Fire funn

- Vi fant fire på to dager i Skjerstadfjorden. Det er jo en betydelig andel av funnene verden over. Å finne såpass mange på så kort tid dokumenterer at det er gytefelt i fjorden, sier van der Meeren.

Forskerne var egentlig på et helt annet oppdrag da de plutselig fikk kveiteyngel i håven.

– Vi skulle egentlig hente opp torskeyngel som vi forsker på i forhold til krysninger mellom oppdrettstorsk og villtorsk. Så det var et rent lykketreff, forteller Van der Meeren.

Funnet betyr mye for havforskerne som nå får mulighet til å sanke kunnskap om kveitelarvene i naturlige omgivelser.

– Det lille vi vet om kveiteyngelens økologi og livshistorie har vi fra yngelproduksjon av oppdrettskveite. Funnet i Skjerstadfjorden kan gi oss helt ny kunnskap om kveita, sier Van der Meeren.

Han understreker at funnet også vil kunne få stor betydning for videre forvaltning av Skjerstadfjorden.