Saken er det andre beslaget av bruk tilhørende Lofot-båten, som eies av Christopher McAllister, kjent for kongsnegl- og krabbeproduksjon gjennom selskapet Arctic Sea Harvest på Ballstad.

Samboerparet Christopher McAllister og Ilone Giske har gjennom flere år arbeidet med å bygge opp et fiskeri av kongnsegl, brunkrabbe og andre lite utnyttede ressurser.

Grunnet båthavari og uheldige omstendigheter i drifta, toppet av korona-krisen, gikk produksjonsselskapet denne våren konkurs.

Jobbet på spreng

Rederiet er imidlertid en egen virksomhet, og enkeltmannsforetaket Arctic Sea Harvets McAllister jobber per dato med å reparere fartøyet «Merrick» slik at det kunne hente inn teinebruket på helgelandskysten.

Som kjent gjorde Kystvakta i mai beslag av rundt 800 teiner i en aksjon i Meløy etter at teinene hadde stått lagret sjøen siden høsten 2019.

Hadde fått frist

Rederiet påviste da at de ikke hadde mottatt siste varsel om fjerning, og at de uansett var ute av stand til å etterkomme pålegget ettersom fartøyet var ute av drift.

I denne runden viser rederiet til at de var i dialog med Fiskeridirektoratet om saken, og hadde fått en frist til 17. august med å hente de siste teinene, som var satt i fem lenker utenfor Sør-Fugløy i Gildeskål.

Skar gjennom

Men den fristen trenger ikke Kystvakten å forholde seg til, fastslår seniorinspektør Nils Olaf Larsen i Kystvaktens seksjon for ressurskontroll fast.

- Den nye utøvelsesforskriftens §28 slår fast at bruk skal røktes ukentlig, sier Larsen.

Han sier denne forskriften trumfer de frister rederiet har fått fra direktoratet. Forskriften ble hasteinnført etter beslagssaken i mai, og har vært gjeldende siden 1. juni.

- Direktoratet har sendt rederiet et vedtak om at de skal ta opp alt bruk de har i havet. Men frem til da skal det røktes, og når vi ser at det står bruk i havet som ikke er røktet, så mistenker jo vi et lovbrudd. Og mistenker vi lovbrudd, beslaglegger vi bruket uavhengig av den dialogen og frister som er gitt selskapet i forvaltningssaken. Når vi kommer over mistanke om en pågående ulovlig handling, må vi gripe inn overfor handlingen, sier Larsen.

Spøkelsesfiske

Ifølge skipssjef på KV Heimdal, Gøran Rosenvinge, består beslaget som i dag ble levert på kaia i Bodø av 237 krabbeteiner som ble beslaglagt i Gildeskål, samt 49 snegleteiner tatt opp i Steigen.

- Det er riktig at det er korrespondanse på denne saken mellom rederiet og direktoratet. Og vi kunne sittet på gjerdet og venta, men når vi ser at dette ikke er røktet ukentlig slik forskriften krever, må vi gripe inn når vi er på stedet, sier Rosenvinge.

Han sier det i snitt var fem- seks levende krabber i hver teine, samt en del fisk som hadde gått inn. I tillegg var det rester etter både fisk og andre dyr som var døde og oppspist inne i teinene.

Fikk vite om det via NRK

Ilone Giske i Lofot-rederiet ble kjent med saken først i formiddag, da det kom en epost fra NRK med forespørsel om kommentar til den siste runden beslag.

- Det er ikke til å tro at myndighetene jobber på denne måten. De snakker med absolutt alle andre enn dem saken gjelder, og det er via spørsmål på epost fra NRK vi får vite at teinene våre nå er beslaglagte. Jeg har egentlig ikke ord, sier en oppgitt Giske.

"Merrick" er snart klar til å gå på havet igjen, etter at Giske og McAllister fikk hentet den skadde båten heim til Lofoten. Merket etter hullet i skutesida er ennå synlig foran det nymalte feltet. Foto: Privat

Har vært ærlige

Hun sier familien er sliten og nedkjørt etter forrige runde mediekjør, men at de nå jobbet for livet med å få båten «Merrick» reparert tidsnok til å få henta heim teinene fra Gildeskål.

- Vi er i sluttspurten med å reparere båten slik at vi kunne hente teinene, vi har vært ærlig om årsaken til at vi ikke har hentet teinene, og forholdt oss til at vi hadde fått en frist til 17. august, sier Giske.

Hun føler at rederiet her blir kraftig overkjørt, og er fortørnet over at også denne aksjonen gjennomføres med riksmedias kameraer på slep.

Se dagens oppslag i NRK her.

- Også i denne saken kobler de inn fiskeriministeren som kilde, som nok en gang snakker om Fritidsfiskeappen. De fortsetter å bruke oss som et PR-stunt. Til alt overmål for å markedsføre noe som ikke handler om yrkesfiske med teiner i det hele tatt, mener Giske.

Nøye kalkulert aksjon i mai

I forbindelse med aksjonen i mai søkte hun innsyn i korrespondansen mellom Fiskeridirektoratet, fiskeriministerens kontor og NRK. Kyst og Fjord har sett korrespondansen, hvor det tydelig fremgår at aksjonen skulle gjennomføres på en slik måte at ministeren kunne kobles på NRKs dekning i den hensikt å markedsføre lanseringen av fritidsfiskeappen.

- Er det virkelig slik fiskeri-Norge skal fungere? spør en temmelig oppgitt Ilone Giske.