– Dette er en strålende kampanje der inspektørene setter seg ned og snakker sikkerhet med de som har sitt daglige virke om bord – og det uten påleggsblokka, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Fra 1. – 14. februar rettes fokuset mot sikkerheten om bord i fiskefartøyene under 15 meter – flåten med størst risiko for ulykker.

– Sikkerhet er det aller viktigste vi jobber med, og vi må prøve å luke unna de små fellene som man ikke ser i det daglige, legger ministeren til.

Rekordmange besøk i 2019

I 2019 besøkte inspektørene i direktoratet over 200 sjarker mens kampanjen pågikk. Det resulterte i rekordmange besøk og gode kaffesamtaler om sikkerhet. Dessverre satte koronapandemien en stopper for fysiske sjekk sjarken-besøk både i 2020 og i 2021, men de neste to ukene vies det ekstra oppmerksomhet til flåten som trenger det mest.

– Vårt mål er å redusere antall ulykker for alle som har sitt virke på sjøen. Vi jobber for at alle skal komme trygt hjem til sine kjære etter endt arbeidstur, sier Torleif Løvvig Bertelsen, senioringeniør i underavdeling fiskefartøy.

· Les hele saken her