Perioden med midlertidige nedsatte kveitepriser går ut søndag og rundskriv nr 27/2017 oppheves, melder Norges Råfisklag.

Minsteprisen fra mandag 6. november vil være som oppgitt i gjeldende minsteprisliste:

Kveite under 20 kg, lovlig fanget 65,00 kroner.

Kveite minst 20 kg under 40 kg 60,00 kroner.

Kveite minst 40 kg under 60 kg 45,00 kroner.

Kveite minst 60 kg under 2 meter, lovlig fanget 35,00 kroner.