Dette melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Eksporten av fryst hel torsk økte med 65 prosent til 1 007 tonn i uke 14. For fersk hel skrei ser vi en nedgang på 40 prosent til 262 tonn i uke 14.

- Eksporten av fersk hel torsk økte med 16 prosent i uke 14. Økningen kommer som følge av bedre vær og økte fangster av torsk. Størst vekst var det til videreforedlingsmarkedene Nederland og Polen, som produserer fryste produkter til dagligvare for å møte en økende etterspørsel, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Selv om prisen fortsatt er noe høyere i norske kroner, er prisene målt i euro betydelig lavere enn uke 14 i fjor. Vi ser samtidig at nedgangen i eksporten av fersk skrei fortsetter som følge av bortfall av restaurantsegmentet og begrenset utvalg i ferskfisker rundt i Europa, sier Pettersen.

- Veksten for fryst hel torsk fortsetter også i uke 14, og vi ser blant annet en sterk økning på 128 prosent til Storbritannia. Dette skyldes økt etterspørsel etter fryst fisk i dagligvare i Storbritannia, samtidig som etterspørselen til foredlingsindustrien øker tilsvarende. For fryst torsk øker prisene, også målt i andre valuta som dollar og pund, sier Pettersen.

- Vi ser en fortsatt vekst på 32 prosent i klippfiskeksporten til Portugal i uke 14. Prisen målt i norske kroner øker, samtidig som prisen målt i euro faller. For klippfisk av torsk har vi sett en positiv utvikling totalt sett så langt i år, men en svak etterspørselsutvikling i viktige enkeltmarkeder skaper usikkerhet fremover. For saltfisken ser vi en nedgang i eksporten på 19 prosent, samtidig som prisen øker både i norske kroner og i euro, sier Pettersen.