Lofoten Fritidsfiskarlag vedtok på årsmøtet tidligere denne måneden en uttalelse:

«Snurrevad er som kjent et meget effektivt redskap som fisker på alle kystnære arter. Vi som lokalbefolkning er kjent med at fangstene av flyndre som i det siste er tatt i Nappstraumen for en stor del er under minstemål».

De krever derfor at den minste snurrevadflåten, under 11 meter, stenges ute fra fiske i Nappstraumen.

Det kommenterer fiskekjøper Helge Haug på Ballstad slik:

– Påstanden om flyndrefisket i Nappstraumen er direkte feil. Vi har hvert av de siste årene kjøpt ca. 40 tonn flyndre, det meste fisket av en liten snurrevadbåt. Jeg er sikker på at minst 99 prosent av fisken er over minstemålet. Det som leveres til oss er stor, fin flyndre som er godt mottatt og etterspurt i markedet, sier Haug til Lofotposten.