Bergenseren har vært kystvaktsjef siden september i fjor, og har brukt mye av sin tid på Sortland til å bygge opp den nye organisasjonen etter omorganiseringa året før. I tillegg til at alt ble samlet på Sortland, fikk Kystvakten en langt mer selvstendig rolle i forhold til det øvrige forsvaret.

Saunes har hatt en rekke lederstillinger innen Sjøforsvaret. Han utnevnes samtidig til kontreadmiral, med tittelen generalinspektør for Sjøforsvaret. Han ble utnevnt i statsråd fredag, sammen med fire andre nye sjefer i forsvarets øverste ledelse.

De fem ansettelsene føyer seg inn i rekken av utskiftinger i forsvarsledelsen den siste tida. Tidligere i høst har Forsvaret fått ny forsvarssjef, mens Cyberforsvaret og Heimevernet også har fått nye sjefer. Med ansettelsene følger også omorganisering, der blant annet Forsvarets spesialstyrker blir en egen driftsenhet.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som tidligere hadde stillinga Saunes nå overtar, gratulerer sine fem nye kollegaer, heter det på Forsvarsdepartementets hjemmeside.