Tradisjonelt er det brukene på Senja og de nordligste i Troms fylke som får kontakt med skreien først. I år har det ennå ikke kommet jubelrapporter, men fra fiskekjøper Bengt Pettersen hos Johan H. Pettersen AS i Kvaløyvågen øker det på med både båt og fisk fra dag til dag.

- Det begynte mandag med 10 båter. Tirsdag var det flere, og i morra venter jeg enda flere, så det drar seg fort til.

Pettersen hadde tirsdag en snurrevadfangst med torsk på over 10 tonn, og forteller om garnfangster på tre og fire tonn ved ukestarten. Fangstene er tatt nær land, og ifølge Pettersen handler det om stortorsk som følger sildas innsig i fjordene.

Lenger sør, på Husøy og Senjahopen forteller kjøperne om gode seifangster, men så langt få spor av skreien. Det samme meldes fra Andenes og Stø, der det er seien som har stått for aktiviteten så langt.

Ifølge Lofotposten har sildefisket i nord kommet godt i gang over nyttår, med 2.140 tonn NVG-sild i løpet av årets tre første dager.

I løpet av de tre første dagene av 2016 ble det fisket 2140 tonn NVG-sild.

- Uke 53 er både siste uke i 2015 og første uke i 2016 og fisket denne uken har foregått noe på begge sider av årsskiftet, men det er helt naturlig at det er fangstingen etter 1. januar som det er noe kvantum i, opplyser Odd Fredrik Andersen i Sildelaget til Lofotposten. Han venter seg større deltakelse både fra kyst og etter hvert kanskje noen fra ringnot også.