Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

Fangstallet fra 2019 endte opp på 59 744 tonn. De to siste årene har altså vært gode for industritrålerne i Nordsjøen. Med snittpriser på like oppunder 3 kroner både i 2019 og nå i 2020 har fisket også vært mer lønnsomt enn tidligere.

Fornøyd med utviklingen

Årets totalkvote er på 98 053 tonn der 83 553 tonn er i norsk sone. Det regulere fisket her ble avsluttet 31 oktober med over 48 560 tonn innmeldt. Norske fiskere har også en kvote i EU-farvann på 14 500 tonn der det gjenstår rundt 1 900 tonn som fremdeles kan fiskes for de fartøyene som har kvote igjen

Bjarte Nordtun, reder på Mostein 1, er fornøyd med utviklingen av øyepålfisket.

– Historisk sett har det vært to gode år, 2020-sesongen faktisk bedre enn 2019 med mer fisk tilgjengelig, sier Nordtun, men legger til at dette ikke er fisk en kan gå ut å hente i en snarvending.

– Her må man være mye i arbeid på sjøen , det kan være 8 timers trålhal med 25 tonn, så det går ikke alltid like fort, sier Nordtun som ser at flere fartøy med pelagisk tråltillatelse i Nordsjøen har kommet inn i fisket de siste årene.

Statistikken er lystelig lesning.

Økning i antall fartøy

21 fartøy hadde større fangstmengder i 2020 mot bare 15 fartøy i 2018 da det ble fisket rundt 25 600 tonn.

– Dette er et fiske som noen fartøy har valgt bort i tidligere år, men som nå finner det mer lønnsomt. At vi i år har fisket over 60 000 tonn totalt når også et felt vi fisket på i 2019 ble stengt ned på grunn av hensyn til torsken så viser det at det er mye øyepå der ute, sier Nordtun.

Salgsdirektør Knut Torgnes støtter Nordtuns syn.

– Øyepål er blitt et viktig bidrag til flåten de siste to årene med en totalverdi på rundt 180 millioner både i fjor og så langt i år, flere fartøy bruker nå muligheten til å delta i dette fisket og det er veldig positivt, sier Torgnes