Faktoren for fartøy som deltar i trålgruppen er med virkning fra i mandag økt fra 0,79 til 0,85.