Den opprinnelige høringsfristen var 4. mars, men ble utsatt til 24. mars, blant annet fordi høringen har vært ute blant organisasjoner og offentlige instanser midt under vinterfisket – når fiskerne har minst tid.

Kyst og Fjord på nett kunne 5. mars fortelle at kommunen hadde utsatt høringsfristen til 24. mars.

- Det er etter ønske fra utviklingslagene i kommunens ytterdistrikt, bekreftet næringsrådgiver Øyvind Rasmussen i Tromsø kommune til Kyst og Fjord denne dagen.

Like før helga ble vi gjort oppmerksom på at det står på Tromsø kommunes nettside at fristen er 20. mars. Utviklingslagene skal avholde møter 21. og 22. mars om planen som skal behandles politisk i Tromsø senere på vårparten. Disse møtene har vært kjent for kommunen hele tiden.

- Jeg har en følelse at noen driver ap med oss, sier en beboer på yttersida av Tromsø kommune til Kyst og Fjord.

Kyst og Fjord tok kontakt med rette vedkommende i Tromsø kommune før helga. Vedkommende svarte ikke per telefon selv om det ble lagt igjen beskjed. Det eneste svaret kom via en tekstmelding etter en purrende sms fra Kyst og Fjord:

«Nettsiden er korrekt.»

Arbeidet med kystsoneplanen som blant annet omfatter Tromsø kommune ytre deler, har skapt en god del støy før høringsfristen har gått ut. Oppdrettsnæringen har stor interesse av lokaliteter i Tromsø kommune. Det har skapt kamp om arealene mellom de tradisjonelle fiskeriene og havbruksnæringen.

Et konsulentselskap i Bergen har forestått forslaget til plan som nå er ute på høring.

Blant annet er gode fiskeplasser beskrevet med «her foregår det et ubetydelig fiske».