Dersom et norsk fartøy på 1484 bruttotonn anløper Kirkenes og ligger der i 2 døgn for å losse ved fryseterminalen, vil dette koste kr. 8582 i issesongen og kr. 5684 ellers i året. Dette er mange ganger så dyrt som for eksempel i Tromsø, skriver nettstedet fiskebat.no.

Et tilsvarende anløp med lossing ved en av fryseterminalene i Tromsø vil koste 1484 kroner. Noe av forklaringen er at mens fryseterminalen i Tromsø er privat, er terminalen i Kirkenes kommunal og I tillegg ISPS-kai. Det er først og fremst den høye kaiavgiften og ISPS-tillegget på ytterligere 30% som gjør prisen så høy i Kirkenes. Når isbryteravgiften kommer på toppen av det hele- fra desember til og med mars- blir prisen for å benytte Kirkenes havn astronomisk.

To døgn ved kai i Longyearbyen vil til sammenligning koste kr. 7.866. Longyearbyen var klart dyrest i vår undersøkelse fra januar i år. Kirkenes havn var da ikke med i undersøkelsen.