Temaet er tilnærmet endeløst, men i en artikkel på Havforskningsinstituttets sider har torskeforsker Sigurd Heiberg Espeland gjort et godt forsøk på å gi en enkel innføring i våre ulike torskestammer.