Senja, Ibestad, Gamvik og Nordkapp kommuner ber ifølge Troms Folkeblad om et møte med fylkeskommunen om fremgangsmåten for å forskuttere midler til utbygging av fiskerihavneprosjekter.

Les også: Grønt lys for tre fiskerihavner

På grunn av vakuumet som har oppstått i forbindelse med regionreformen opprettet staten en ordning der det ble satt av en ramme av vedtatte prosjekter som kunne finansieres gjennom forskudd fra kommunene.

I knipe

Skattedirektoratet sier nei til at de skal få momsen tilbake når de forskutterer utbygginger staten har sagt ja til.

- I Senjas tilfelle handler det om 32 millioner av ei utbygging til 127 millioner kroner i Senjahopen, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen til Folkebladet.

Nå er situasjonen at prosjektene ikke kommer i gang.

- For å kunne søke forhåndsuttalse fra Skattedirektoratet kan ingenting være påbegynt. Med en gang en setter i gang en konsulent i prosjekteringsarbeid er prosjektet påbegynt. Dette er ett av problemene. Det andre er at fylkeskommunen skal overta eierskapet av prosjektet når det er ferdig. Og fylkeskommunen har ikke så langt inngått noen avtale om å overta havna. Ifølge avtalen skulle prosjektet vært igangsatt i 2019 og fra igangsettelse til ferdigstillelse skal det gå maksimalt 18 måneder. Tiden går og Senja kommune har sendt et brev til Kystverket der vi har bedt om ett år utsettelse fordi det er uavklart om momsen. Dette er en kjempekrevende situasjon. Det er Finansdepartementet som har med momsen å gjøre. Samtidig har vi forholdt oss til råd som har kommet fra Samferdselsdepartementet om at kommunen burde be om forhåndsuttalelse fra skattedirektoratet, sier Eliseussen til Troms Folkeblad.