I et nytt EU-prosjekt med nesten 40 partnere, har instituttet fått ca. 5 millioner kroner til å forske på problemstillinger rundt kveiteoppdrett, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Prosjektet har som mål å få i gang oppdrett på fleire arter enn de som blir brukt i dag ved å finne løsninger på kjente problemstillinger hos utvalgte arter. Totalt skal forskere studere seks arter, av disse er det bare kveite som har holder til i Norge.

- Når det gjelder kveita, så vil vi se spesielt på problemstillinger rundt ernæring og bakteriologi i plommesekk- og startfôringsfasen, forteller Birgitta Norberg, som er leder for det nye prosjektet på Havforskingsinstituttet.

Både styrking av immunforsvaret ved hjelp av bakterier, såkalte probiotika, bedre levandefôr og en bedre metode for tilvenning til tørrfôr, skal studeres nærmere. Målet er å utvikle gode protokoller som kan brukes i oppdrett av kveite. Videre vil det bli arbeidet med å utvikle en vaksinekandidat mot VNN (nodavirus) og etablere prosedyre for vaksinering av kveite i larvefasen, som er mest utsatt for sykdomsutbrudd, for å se om det kan bidra til bedre beskyttelse.

I tillegg kommer forskerne til å gjøre undersøkinger når det gjelder stamfisk.

- Når oppdretterne bruker stamfisk som er fanget i naturen, har kveitene stabil eggproduksjon med jevn kvalitet. For at næringa skal vokse, må de kunne produsere egen stamfisk, men til nå har egenprodusert stamfisk hatt både lavere kvalitet på eggene og lavere produksjon. Begge disse problemstillingene må løses før det kan etableres et avlsprogram for kveite, forteller Norberg.

Det nye prosjektet skal gå over fem år, og har totalt fått ca. ni millionar euro (ca. 70 mill NOK). En seksdel går til markedsforsking. Totalt er det tildelt i overkant av sju millioner kroner til forsking på kveite, av disse får Havforskingsinstituttet fem. Havforskingsinstituttet er artsansvarleg for kveite, men det skal også delta forskere fra NIFES. Skretting og Sterling halibut er bedriftspartnere i prosjektet.