Tapte rettssak om landbasert oppdrett – innfører stans i nye søknader